Vergaderdata & Notulen

Voorafgaand aan iedere bestuursvergadering (19:15 uur) is er een inloop halfuur. Dit is voor iedereen toegankelijk en bedoeld om zaken aan te dragen die wij, als Plaatselijk Belang op kunnen pakken.

Vergaderdata 2021:

  • Woensdag 13 januari
  • Donderdag 11 februari
  • Maandag 15 maart
  • Woensdag 14 april 1
  • Donderdag 29 april Algemene Ledenvergadering ( 20:00 uur)
  • Donderdag 20 mei
  • Maandag 21 juni

 

Geef een reactie