Lidmaatschap

Ledenadministratie

De ledenadministratie van onze vereniging wordt verzorgd door Keimpe Bekkema. Telefoon: 06-12814128. Mailadres: penningmeester@plaatselijkbelangworkum.nl

Vinden er wijzigingen plaats in uw naam, adres, woonplaats, of bankrekening of wilt u gewoon lid worden van onze vereniging, laat het even weten. Ook voor contributie-aangelegenheden kunt u bij hem terecht.

Nieuwe leden, help ons mee!

Het aantal leden t.o.v. het vorige jaar nagenoeg gelijk gebleven. Er zijn een aantal nieuwe leden, maar ook een aantal opzeggingen. Leden vertegenwoordigen gezinnen of huishoudens. Dit betekent dat bijna de helft van de huishoudens in Workum lid is van Plaatselijk Belang. We willen het ledental minimaal op peil houden en het liefst zien groeien om sterk te staan als een gerespecteerde gesprekspartner op allerlei vlakken in onze Workumer samenleving, waar op dit moment toch belangrijke zaken aan de orde zijn. Incidenteel meldt zich spontaan een nieuw lid. Onze “stille” ledenwerfactie gaat steeds door. Mochten er in uw familie- of vriendenkring mensen zijn, die nog niet lid zijn van Plaatselijk Belang en het “belang” van een krachtige vereniging onderstrepen, spoor hen aan om lid te worden. Contibutie slechts € 10,00 per jaar.

Aanmelding lidmaatschap

Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van de “Vereniging Plaatselijk Belang Workum”

Naam:*
Straatnaam + huisnummer:
E-mailadres:*
Autmatische incasso:
Type the characters you see here:

Indien “Ja”: u zult binnenkort een machtigingsformulier van ons ontvangen;

Nieuwsbrief en tussentijdse informatie per email ontvangen

Om leden ook tussendoor zo optimaal mogelijk te informeren is het van belang dat wij een zo groot mogelijk e-mailadressenbestand kunnen aanleggen. Daarnaast bespaart het digitaal versturen van de nieuwsbrief de vereniging kosten en tijd. Wij verzoeken u uw e-mailadres te mailen naar pb@workum.nl

Geef een reactie