Subsidiebeleid

Subsidiebeleid

Plaatselijk belang heeft jaarlijks een overzichtelijk bedrag beschikbaar voor het ontplooien van nieuwe initiatieven in en rond Workum. Doel hierbij is dat deze initiatieven zich in de daarop volgende jaren zichzelf gaan bedruipen.

Ook kan ervoor gekozen worden eenmalige activiteiten/investeringen te subsidieren.

De toekenning van subsidie is in februari van elk jaar. Voor 1 februari ieder jaar ontvangen we dan ook een overzicht van de exploitatie overzicht en omschrijving van de aard van de activiteit/investering.

Over de toekenning, afwijzing of hoogte van de bijdrage is geen bezwaar mogelijk.

In  2013 is er een toekenning geweest voor de expositie “de zilveren camera” en daarnaast een bijdrage voor de realisatie van de Skatebaan.

Geef een reactie