Werkgroep Parkeer & Verkeer

Project Parkeer en Verkeersplan Workum (Kwaliteitsimpuls)

In een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Ondernemersvereniging, Plaatselijk Belang, gemeente SWF, Stichting Stadsherstel en Promotie Workum, zijn in een aantal constructieve sessies kansrijke verbeterlocaties in Workum geselecteerd. In samenwerking met de gemeente SWF gaan wij voor deze locaties concrete verbeterplannen uitwerken met betrekking tot parkeren, verkeersveiligheid, inrichting en/of routering. De eerste 2 locaties waar we mee aan de slag gaan zijn:

  1. Toegangspoort Workum-Centrum via Spoardyk aantrekkelijker maken inclusief parkeervoorziening en herinrichting kruispunt Hearewei-Aldewei-Spoardyk-Begine
  2. Toegangspoort Workum-Centrum-Noord via Trekwei verbeteren inclusief route naar parkeervoorzieningen

Indien van toepassing zullen ondernemers en/of bewoners rond deze locaties worden betrokken in de uitwerking van de plannen.

In het verlengde van het project met betrekking tot de Toegangspoort Workum-Centrum zal op korte termijn ook een projectgroep gaan starten met het deelproject aangaande de verbeterde inrichting van de Begine.

Kortom nog niet direct zichtbaar, maar er zijn dus volop Kwaliteitsimpuls projecten gaande, die uiteindelijk moeten resultaten in de gewenste verbeteringen voor onze mooie stad.