Klameare

NIEUWBOUW MFC DE KLAMEAREupdate maart 2020

Afgelopen woensdagavond, 2 maart werd een presentatie gehouden van de nieuwbouwplannen van De Klameare ten behoeve van de huidige gebruikers van de Klameare en bestuur van Plaatselijk Belang.

Het bestuur van De Klameare is nu twee jaar met de gemeente en Plaatselijk Belang bezig de nieuwbouwplannen uit te werken. Het resultaat werd gepresenteerd door de heer Bauke Tuinstra, architect van TWA architecten te Burdaard. Tuinstra heeft veel affiniteit met Workum waar hij zijn jeugd doorbracht. In zijn ontwerp wordt rekening gehouden met elementen uit de historie van Workum.

Er is gekozen voor de locatie Pipegaal. Een prachtige plek voor een nieuwe accommodatie. Tuinstra heeft een fraai gebouw op deze plek ingetekend met veel groen en daklijnen die refereren aan de voormalige scheepswerven in Workum. Een kunstwerk die de Pijp van de kalkovens moet verbeelden zou het plaatje compleet maken.

In de nieuwbouw is er plek gereserveerd voor de Bibliotheek en het is de bedoeling dat ook het filmhuis in een van de zalen wordt gevestigd.

Uiteraard gaat de meeste aandacht uit naar de mening van de huidige gebruikers. Hebben zij voldoende ruimte voor hun leden en andere praktische zaken die van belang zijn. De inbreng van de gebruikers heeft altijd voorop gestaan met de ontwikkeling van de nieuwbouw en hun wensen zullen zoveel mogelijk ingepast worden. De reacties uit de zaal op de gepresenteerde schetsen, plattegronden, inrichting terrein met parkeerplaatsen waren zeer positief.

Ook nieuwe gebruikers hoopt het Klameare bestuur te verwelkomen en zal de samenwerking met de bibliotheekmedewerkers een belangrijke uitdaging worden. Zij kunnen elkaar versterken en ervoor zorgen dat iedereen zich welkom en thuis voelt.

Het Bestuur verwacht dat De Klameare veel ruimere openingstijden hanteert. Naast betaalde krachten is de inzet van vrijwilligers zeer zeker nodig.

Wethouder Bauke Dam was ook uitgenodigd. Hij liet blijken tevreden te zijn met de voortgang van het proces. Belangrijk is dat er aangetoond wordt dat de huidige gebruikers trouw blijven aan De Klameare. Of de nieuwe Klameare er komt durfde de wethouder niet te voorspellen maar toonde zich optimistisch.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart zal een haalbaarheidsplan worden opgesteld ter beoordeling van het College van Burgemeester en Wethouders en vervolgens zal het plan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het haalbaarheidsplan omvat de wijze van financiering, garantstelling, dekking exploitatiekosten, bijdragen van provincie en gemeente. Diverse fondsen zullen nog moeten worden aangeschreven zodra de gemeenteraad “groen licht” geeft.

Het Klameare bestuur staat voor een grote uitdaging en hoopt dat de politiek durft te investeren in een nieuw duurzaam gebouw met lage energie-en onderhoudskosten maar vooral een gebouw die een centrale rol gaat spelen als “Mienskipshus” in Workum.

KLAMEARE -update maart 2020 –

De problemen met de huidige Klameare zijn zo langzamerhand alom bekend.

Het gebouw voldoet niet aan de wensen/eisen van de gebruikers, de kosten van huisvesting zijn veel te hoog en daardoor wordt er structureel verlies geleden op de exploitatie. Er is geen zicht op verbetering.

De gemeente wil meewerken om de Klameare te verhuizen naar een andere locatie in Workum en wil vervolgens het gebouw verkopen.

Daarover is overleg gestart tussen de gemeente en een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het stichtingsbestuur van de Klameare, de gebruikers en Plaatselijk Belang.

Deze werkgroep is al hard aan het werk om een geschikte locatie te vinden, maar voordat de werkgroep met verdere plannen naar buiten komt, wil men weten hoeveel kans van slagen het initiatief bij de gemeente heeft. Daar moet per slot van rekening het geld vandaan komen.

In gesprekken met wethouder Faber heeft deze aangegeven, dat hij vindt, dat een gemeenschapshuis voor Workum behouden moet worden. Inmiddels is er ook een stuk richting gemeenteraad gestuurd om daar ook groen licht te krijgen voor het behoud van ons gemeenschapshuis.

De verwachting is, dat daar in binnenkort duidelijkheid over komt en dan zal de werkgroep ook verdere informatie geven over de verdere plannen.