Klameare

De problemen met de huidige Klameare zijn zo langzamerhand alom bekend.

Het gebouw voldoet niet aan de wensen/eisen van de gebruikers, de kosten van huisvesting zijn veel te hoog en daardoor wordt er structureel verlies geleden op de exploitatie. Er is geen zicht op verbetering.

De gemeente wil meewerken om de Klameare te verhuizen naar een andere locatie in Workum en wil vervolgens het gebouw verkopen.

Daarover is overleg gestart tussen de gemeente en een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het stichtingsbestuur van de Klameare, de gebruikers en Plaatselijk Belang.

Deze werkgroep is al hard aan het werk om een geschikte locatie te vinden, maar voordat de werkgroep met verdere plannen naar buiten komt, wil men weten hoeveel kans van slagen het initiatief bij de gemeente heeft. Daar moet per slot van rekening het geld vandaan komen.

In gesprekken met wethouder Faber heeft deze aangegeven, dat hij vindt, dat een gemeenschapshuis voor Workum behouden moet worden. Inmiddels is er ook een stuk richting gemeenteraad gestuurd om daar ook groen licht te krijgen voor het behoud van ons gemeenschapshuis.

De verwachting is, dat daar in binnenkort duidelijkheid over komt en dan zal de werkgroep ook verdere informatie geven over de verdere plannen.