Van Harte Skjin

 

Tijdens een rondje Workum valt het altijd op dat er heel wat afval, zoals blikjes, flesjes, papiertjes en plastic in de berm liggen. Wij snappen niet hoe iemand het in zijn hoofd haalt om blikjes en flesjes in de berm te gooien, maar sommige fietsers en wandelaars kunnen zich daar blijkbaar niet druk om maken.

Werkgoep Van Harte Skjin wel! Daarom hebben wij een plan bedacht om de bermen schoon te houden.

We verdelen de berm in en om Workum in stukken. Als vrijwilliger kun je een stuk berm adopteren. Met een plastic tas en een paar werkhandschoenen loop je pakweg eens per maand, per 14 dagen of zo vaak als je zelf wilt het geadopteerde stuk berm langs en ruimt alle rommel op die daar in het zicht ligt. Slootwallen uitkammen hoeft niet en particulier terrein kan worden overgeslagen.

Het verzamelde plastic, blik en papier kan gewoon in de eigen grijze bak. Organisch materiaal en uitwerpselen van paarden en huisdieren vergaan vanzelf. Huisdiereigenaren zijn hier bovendien zelf verantwoordelijk voor.

Mocht dit plan je aanspreken en het lijkt je wat om een stuk berm te adopteren, meld je dan aan bij Van Harte Skjin via dit email-adres, vanharteskjin@gmail.com.
je kunt hierbij direct aangeven naar welk stuk berm je voorkeur uitgaat.

 

Van harte skjin-1

Werkgroep van Harte Skjin is een initiatief van Plaatselijk Belang en wordt ook gefaciliteerd door Plaatselijk Belang