Workumer van het jaar

Arie Gaastra Prijs

Dit was een wisselprijs die regelmatig werd uitgereikt aan een persoon die zich voor bepaalde, achter de schermen uitgevoerde activiteiten belangeloos verdienstelijk heeft gemaakt voor Workum. Ook iemand die Workum elders onder de aandacht heeft gebracht kwam in aanmerking. De persoon kon voorgedragen worden of door het Bestuur van Plaatselijk Belang aangewezen worden. Door et bestuur werd bepaald of de persoon aan de gestelde voorwaarden voldeed. Er werd naar gestreefd om de Arie Gaastra prijs rond 15 apil uit te reiken, dit is de geboortedag van Arie Gaastra. Ontvangers van de Arie Gaastra Prijs:

2000  de heer J.P. Dijkstra, schrijver boek 100 jaar veekeuring

1998  de heer T. de Vries, Stichting Promotie Workum

1990  mevrouw Knipscheer-Schmid, diverse functies en activiteiten

1986  de heer H.S. Schaap, tandarts

1985  de heer F. de Boer, middenstander

1984  de heer G. Vlas, sportmedewerker

1979  de heer Y. Huitema, veehouder

Deze prijs is echter de afgelopen jaren op de achtergrond verdwenen en wordt opgevolgd door de verkiezing WORKUMER VAN HET JAAR. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie. Initiatiefnemers hiertoe zijn Workum.nl, Promotie Workum en Plaatselijk Belang Workum. De eerste uitreiking vond plaats in januari 2013.

2017 Nard Brandsma, Frysk Fierljepkampioen

2016  Mika Morien, race prestaties

2015  Personeel de Rolpeal, opvang vluchtelingen

2014  Lienke de Ringh, finalist ‘Mooiste Mens’, Stiltecentrum Marienacker

2013  Martin Groen, finalist ‘Bloemist van het jaar’, actief op social media

2012  Paul van Dijk, schrijver, theater