Workumer El

Workum had vroeger, tot ongeveer halverwege de 16e eeuw, een bloeiende Laken- en Linnenindustrie. Zo ook een maat om te meten en wel de EL (gelijk aan 70,9 cm). Franeker en Staveren voerden ook een EL, resp. 69.7 en 71.53 cm. De EL werd verdeeld in halven en kwarten en duimen (2,46cm). De Workumer EL was niet op te delen en kwam op 28,4 duim uit. De naam EL komt van de onderarm, later werd met de gehele arm gemeten, denk maar aan de stofkoopman op de markt.

In 1504 was Albrecht van Saksen heer en meester in Friesland. Hij vond dat al die verschillende maten, gewichten en munten voor veel onduidelijkheid zorgden. Hij stelde één munt in voor geheel Friesland, natuurlijk wel met zijn beeltenis erop. Maar ook de maten en gewichten moesten er aan geloven. De EL van Workum werd de Friese ELK, verplicht in geheel Friesland. Zo ook de Bolswarder Loop (graanmaat) en de Leeuwarder Ommekan (1,9 liter).

In 1775 werd de Workumer EL – de Friese EL – vervangen door de Hollandse EL (68,8 cm). En in 1820 werd de meter verplicht gesteld.

De EL was geplaatst op de muur van het stadhuis, zodat iedereen zijn ellemaat kon ijken.

———-

De Workumer EL wordt sinds 1979 uitgereikt aan een persoon die zich gedurende langere tijd op verschillende vlakken belangeloos verdienstelijk heeft gemaakt voor Workum. De Workumer EL wordt alleen op voordracht uitgereikt. Het Bestuur van Plaatselijk Belang bepaalt of de voorgedragen persoon aan de gestelde voorwaarden voldoet. De onderscheiding kan gedurende het hele jaar worden uitgereikt.

2020 De heer Henk Visser, vrijwilliger op verlei gebied, zorg voor de medemens, Promotie Workum en betrokken bij vele activiteiten in Workum

2017 De heer Jacob van der Valk, een kei in lobbyen, fondsenwerven, leggen van contacten, verbinden en motiveren

2017 Mevrouw Trudi van der Valk – Vervaart, spil in het centrum van het sociale en culturele leven in Workum

2015  de heer Sijbren Westra, vrijwilliger op velerlei gebied, bij activiteiten en evenementen

2013  de heer Reid de Jong, Strontrace, Liereliet, Visserijdagen

2012  de heer Hans Boekhoven, o.a. Molenstichting, Stadsherstel, Zeilvaartcollege

2010  de heer Yvo Flapper, voorzitter Plaatselijk Belang, diverse bestuursfuncties

2009  de heer Henk de Haas, diverse functies en activiteiten ter bevordering voorzieningen

2005  mevrouw Barbara Schreuder, verschillende bestuursfuncties

2004  de heer Henk de Boer, Kunstenaar en Theaterman

2004  de heer Bart Feenstra, 26 jaar E.H.B.O. en andere activiteiten

2004  de heer Piet Postma, verschillende activiteiten, Nijefurdconcerten enz.

2004  de heer Jappie Feenstra, verschillende activiteiten, o.a. toneelspeler

2000  de heer Henk Dijkstra, Voorzitter Veekeuringscommissie

1999  de heer Hielke Bandstra, Voetbalvereniging Workum

1998  mevrouw Baukje Bangma, Stichting Zeilvaartcollege Workum

1997 de heer Eeuwe Riemersma, bijzondere verdiensten

1996  de heer Tjerk Romkema, Stichting Promotie Workum

1995  de heer Willem Boersma, Vogelwacht

1994  de heer Age Folkertsma, Gondelcommissie

1994  de heer Roelf Jansz. Van der Werff, Scheepstimmerwerf De Hoop

1987  de heer Henk Gorter, Plaatselijk Belang Workum

1987  de heer S. Boersma, Gondelcommissie

1987  de heer Teake Wouda, Voorzitter Plaatselijk Belang

1986  de heer Jopie Huisman, Jopie Huisman Museum

1985  de heer Werumeus Buning, 30 jaar Voorzitter Plaatselijk Belang

1985 de heer Eeltje Molenaar, Voorzitter H.I.N. en de Gondelcommissie

1985  de heer Rense van der Veen

1985  de heer Jan Faber, Gemeente architect

1984  de heer Timon Visser, 25 jaar bestuur VVV

1984  de heer Cornelis Hofman, 25 jaar bestuur VVV

1981  de heer Pieter van der Valk, Lid Veekeuringscommissie t.g.v. 80-jarig bestaan

1981  de heer Folkert Jellesma,       idem

1981  de heer Jeep Bakker,               idem

1981  de heer Sjoerd de Boer,           idem

1981  de heer L. Brandsma,               idem

1979  Pastoor Janning, Oprichter Museum voor Kerkelijke Kunst

1979  de heer Jan Visser, Voorzitter Oranjevereniging

1979  de heer W.T. Beetstra, Apotheker

1979  de heer J. Robijns, Tuigpaardenconcours Veekeuring

1979  mevrouw M. Muller, juffrouw Leentje, onderwijzeres

1979  mevrouw J. Heins-Visser, juffrouw Hanne, kleuterleidster