Workumer van het jaar

WORKUMER VAN HET JAAR

Wie komen in aanmerking?

Ontstaan vanuit de Arie Gaastra prijs wordt de Workumer van het Jaar titel uitgereikt aan een persoon, of een groep personen die in een jaar buitengewoon verdienstelijk is/zijn geweest voor Workum, of die door bijzondere inspanningen en/of prestaties Workum op een positieve manier onder de aandacht heeft gebracht.

Hoe wordt de Workumer van het Jaar gekozen?

De Workumer van het Jaar is een gezamenlijk initiatief van Plaatselijk Belang Workum, de Ondernemersvereniging Workum en Promotie Workum.

Ieder najaar selecteren de besturen van genoemde verenigingen gezamenlijk 3 genomineerden. Deze worden vervolgens in Workum bekend gemaakt, waarna de inwoners en ondernemers van Workum hun stem uit kunnen brengen. De genomineerde met de meeste stemmen wordt tijdens de Nieuwjaarsreceptie verkozen tot Workumer van het Jaar.

Wat ontvangt de Workumer van het Jaar?

De titel Workumer van het Jaar geldt voor één jaar. In principe wordt er dus ieder jaar een nieuwe Workumer van het Jaar verkozen. Het is wel mogelijk dat een Workumer van het Jaar vaker wordt genomineerd en/of verkozen.

Naast ‘eeuwige’ roem en de prestigieuze titel, wordt aan de Workumer van het Jaar een oorkonde uitgereikt, ondertekend door de voorzitters van de 3 verenigingen.

Daarnaast ontvangt de Workumer van het Jaar een bijzondere penning.

De genomineerden ontvangen naast waardering een getuigschrift als genomineerde voor Workumer van het Jaar.

Andere en/of oude prijzen

Arie Gaastra prijs en eerder Workumer van het Jaar prijs.

Dit was een wisselprijs die regelmatig werd uitgereikt aan een persoon die zich voor bepaalde, achter de schermen uitgevoerde activiteiten belangeloos verdienstelijk heeft gemaakt voor Workum. Ook iemand die Workum elders onder de aandacht heeft gebracht kwam in aanmerking. De persoon kon voorgedragen worden of door het Bestuur van Plaatselijk Belang aangewezen worden. Door het bestuur werd bepaald of de persoon aan de gestelde voorwaarden voldeed. Er werd naar gestreefd om de Arie Gaastra prijs rond 15 april uit te reiken, dit is de geboortedag van Arie Gaastra.

Winnaars van deze prijs zijn o.a.:2000 J.P. Dijkstra (schrijver boek 100 jaar Veekeuring), T. de Vries (PW) 1998, H.S. Schaap (tandarts) 1986

Ontvangers van de Arie Gaastra Prijs:

2000  de heer J.P. Dijkstra, schrijver boek 100 jaar veekeuring

1998  de heer T. de Vries, Stichting Promotie Workum

1990  mevrouw Knipscheer-Schmid, diverse functies en activiteiten

1986  de heer H.S. Schaap, tandarts

1985  de heer F. de Boer, middenstander

1984  de heer G. Vlas, sportmedewerker

1979  de heer Y. Huitema, veehouder

Ontvangers van de prijs Workumer van het Jaar:

2019 Biologische Kaasmakerij de Nylander

2018 Henk de Boer, Pauperfontein

2017 Nard Brandsma, Frysk Fierljepkampioen

2016  Mika Morien, race prestaties

2015  Personeel de Rolpeal, opvang vluchtelingen

2014  Lienke de Ringh, finalist ‘Mooiste Mens’, Stiltecentrum Marienacker

2013  Martin Groen, finalist ‘Bloemist van het jaar’, actief op social media

2012  Paul van Dijk, schrijver, theater