Vergaderdata & Notulen

Voorafgaand aan iedere vergadering is er een inloop halfuur. Dit is voor iedereen toegankelijk en bedoeld om zaken aan te dragen die wij, als Plaatselijk Belang op kunnen pakken.

 

Woensdag 19 april 2017 Ledenvergadering 

 

Vergaderdata bestuursvergadering 2017
18 januari

23 februari

21 maart

10 mei

12 juni

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie