Vergaderdata & Notulen

Voorafgaand aan iedere vergadering is er een inloop halfuur. Dit is voor iedereen toegankelijk en bedoeld om zaken aan te dragen die wij, als Plaatselijk Belang op kunnen pakken.

 

Woensdag 18 april 2018 Ledenvergadering 

 

Vergaderdata bestuursvergadering 2018
17 januari

12 februari

13 maart

12 april

14 mei

12 juni

12 juli

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie