Buurten

Buurten

Vanuit Plaatselijk Belang zijn we bezig om alle buurten weer actief te laten deelnemen aan diverse activiteiten. Helaas hebben niet alle buurten meer een buurtverenigiing, daar tegenover staan weer een aantal nieuwe buurtverenigingen. Maar ook buurten zonder vereniging kunnen dankzij een aantal contactpersonen deelnemen aan de activiteiten die ieder jaar in Workum georganiseerd worden.

Naast het beeld brengen van de activiteiten willen we ook de buurtverenigingen en buurten zonder vereniging maar wel met contactpersonen in beeld hebben

     
Buurtvereniging: Contactpersoon Emailadres
It fleurige Begijntje Richtsje de Jong, itfleurigebegijntje@hotmail.com
Bascohof Gerard de Boer gt.de.boer@hetnet.nl
Ikkers Rik van Os en Atsje Siderius rikv.os@planet.nl; atsjesiderius@planet.nl
Thomashof Vera de Wolf richard-vera@live.nl
Sud Hilda Atsma, Ykje Boogaard info@boogaardinstallatie.nl
Dwarsnoard Robert Boele it-dwarsnoard@hotmail.com / tegelboele@hotmail.com
Annahofke André Visser, Hayo Feenstra andre.anja@home.nl
F.I.T. (Fuke Ielaak Tichtset) Alfred Yntema en Jan de Jong info@jantegel.nl
O.D.D Johannes de Ringh (buurtvoetbal) johderingh@home.nl
Stookwurk (Stokerij Kalkwurk Estrikwurk) Anita de Ringh (volleybal en overig) bw-anita@ziggo.nl
Ald O.D.D. (Fortun Inthiemasingel Tjipkevisserstr. Burd Hammole) Sylvia Wouda sylviawouda@hotmail.com
Twa yn Ien (Noard e.o.) Hette van der Velde (buurtvoetbal), Hiddo Visser (overig) hetteprive@rijschoolvandervelde.nl; hiddo.visser@gmail.com
Sylspaed Rients de Jager rientsdejager@hotmail.com
Finnen Feike Dijkstra (buurtvoetbal), Hans Miedema (overig) lidapoelkamp@msn.com; hmiedema@ziggo.nl
Dorp: Contactpersoon Emailadres
Nijhuizum Roelof Fopma, Ronald Boomsma, Katja Draijer dorpsbelang@nijhuizum.nl
It Heidenskip Dorpsbelang   dorpsbelang@live.nl
Ferwoude Dorpsbelang    

 

Geef een reactie